Villa Havet, 14 boliger

Utførelsesentreprise. Bygningsmessige arbeider felt BB1 Solneset Hamna.

14 bygg fordelt på 6 frittstående hus og 8 kjedet, to og to sammen.

Byggherre: Bergli Utvikling AS
Byggestart: November 2021
Ferdigstilt: Mars 2023
Kontrakt sum: 56,8 mill. eks. mva.

Prosjektleder: Hans Are Nilsen
Anleggsleder: Simen Hansen

Formann: Tommy Berg