UNN, ventilasjonshus fløy A1

Totalentreprise nytt ventilasjonshus A-fløy.

Byggherre: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Byggestart: April 2020
Ferdigstilt: Juli 2020
Kontrakt sum: 1.363.373,- eks. mva.

Prosjektleder: Arne Davidsen
Anleggsleder: Arne Davidsen