Sommerlyst Skole, Administrasjonsbygget

Nytt bygg for administrasjon, noe ombygging eksisterende

Byggherre: Tromsø Kommune Eiendom
Byggestart: November 2003
Avsluttet: Oktober 2004
Kontraktsum: NOK 14,5 million eks. mva.

Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Per Frank Pedersen