Solgård terrasse, fasaderenovering

Totalentreprise, fasaderenovering/nye terrasser.

Byggherre: Sameiet Solgård Terrasse
Byggestart: April 2023
Ferdigstilt: Desember 2023
Kontrakt sum: 7,5 mill. eks. mva.

Prosjektleder: Arne Davidsen
Anleggsleder: