Sjøstrandveien Borettslag, 2 stk. heisanlegg i eksisterende borettslag

Totalentreprise heisanlegg med sjakter og forbindelsesbygg i leilighetsbygg på Strandkanten, Tromsø

Byggherre: Sjøstrandveien Borettslag v/styreleder
Byggestart: September. 2018
Ferdigstilt: Januar 2019
Kontrakt sum: NOK 11,3 mill. eks. mva.

Prosjektleder: Bjørn Are Nilsen
Anleggsleder: Frank Slettli
Formann betong: Frank Slettli
Formann tømrer: Frank Slettli