Kirkegata 1, ombygging fasader, tak og innvendig

Totalentreprise, renovering av fasader og tak, endring av bæresystem for åpning av innvendige arealer, renovering/ombygging av felles- og kontorlokaler.

Byggherre: AS Taco
Byggestart: Februar 2019
Ferdigstilt: April 2020
Kontrakt sum: Totalt 26,14 mill. eks. mva.

Prosjektleder: Geir Warvik
Anleggsleder: Frank Slettli