Breivika Utvikling AS, rehabilitering industri/lager bygg Tromsø Havn

Fasaderehabilitering og brannsikring av lager/industri bygg, ca. 8000 m2

Byggherre: Breivika Utvikling AS, kontaktperson Andreas Jørgensen
Byggestart: Desember. 2016
Ferdigstilt: August 2017
Kontrakt sum: NOK 24, mill. eks. mva.

Prosjektleder: Geir Warvik
Anleggsleder: Frank Slettli