Åsgård studentboliger, renovering

Totalentreprise, Rehabilitering høyblokk studentboliger – totalrenovering av fasader, ombygging/renovering av hybler og etablering av nye baderom.

Byggherre: Norges Arktiske Studentsamskipnad
Byggestart: April 2021
Ferdigstilt: Februar 2022
Kontrakt sum: 21,8 mill. eks. mva.

Prosjektleder: Geir Warvik
Anleggsleder: Frank Slettli