Prosjekter

Ikon tekstbryter

Pågående og avsluttede prosjekter.

Kvalitet

Pålitelighet

Solid

Nytt tolkerom i fylkestingsalen

Ringvegen 200, oppussing av kontorlokaler

Solgård terrasse, Tromsø

Solgård terrasse, fasaderenovering

Villa Havet, 14 boliger

Varden, oppgradering av fasader

Bilde av fasaden på NT Entreprenørs lokaler

Strandvegen 90, ombygging

Bilde av Åsgård studentboliger

Åsgård studentboliger, renovering

Bilde av Skjelnan bolig under oppføring

Skjelnan, 6 eneboliger

Bilde av Villa Blåtimen

Villa Blåtimen, 6 eneboliger

Bilde av boligblokk i Idrettsvegen 33

Idrettsvegen 33, 3 boenheter

Bilde av Myrheim II borettslag

Myrheim II

Bilde av Blåtimen leilighetsbygg

Blåtimen, 26 boenheter i leilighetsbygg

Bilde av fasaden til Coop i Grønnegata i Tromsø sentrum

Coop Jekta: Obs / Jobb og Fritid / Obs Bygg / Extra Grønnegata og Bjerkaker, ombygginger

Bilde av utsiden av Universitetssykehuset i Nord-Norge

UNN, ventilasjonshus fløy A1

Bilde av næringsbygg i Kirkegata

Kirkegata 1, ombygging fasader, tak og innvendig

Bilde av boliger i Sjøstien

«Sjøstien» Solneset B21, 10 leiligheter over p-kjeller

Bilde av et næringsbygg i Stakkevollveien 335

Stakkevollveien 335, totalentreprise lager/butikk

Bilde av Sjøstrandveien borettslag

Sjøstrandveien Borettslag, 2 stk. heisanlegg i eksisterende borettslag

Bilde av boligblokk i Hagaveien 38

Hagaveien 38, totalentreprise boligbygg med parkering

Bilde av fasaden på KSAT

Kongsberg Satellitt Services, tilbygg/ombygging

3D tegning av boligblokk i Solnessvingen

«Solnessvingen» Solneset B6, 26 leiligheter over p-kjeller

Bilde av utsiden av Trudvang barnehage

Trudvang barnehage og barneboliger, totalentreprise

Bilde av fasaden på Selnes skole

Selnes skole, nytt tilbygg med noe ombygging i eksisterende bygg

Bilde av Tromsdalen skole

Tromsdalen skole, flytting modulskole fra Bymyra til Tromsdalen

Bilde av Ersfjordbotn skole

Ersfjordbotn skole, nytt tilbygg med ombygging i eksisterende bygg

Bilde av fasaden på næringsbygg

Breivika Utvikling AS, rehabilitering industri/lager bygg Tromsø Havn

Bilde av boliger på Solneset

Solneset C1 a og b, 16 stk. rekkehus og leiligheter til Bergli Utvikling

Bilde av boliger i Bergli B17

Bergli B17, Tvillingbukta, boligprosjekt med totalt 45 boliger

Bilde av bygning i Kløverveien 14

Kløverveien 14, Næringsbygg Eltro Installasjon AS

Bilde av Bergliåsen B5

Bergliåsen B5 20 enheter med parkeringsanlegg

Bilde av fasaden på Karlsøy sykehjem

Karlsøy Sykehjem

3D tegning av Perpetuum miljøpark

Miljøpark Perpetuum, Breivika

3D tegning av boliger og uteområdet på Solneset

Solnesset B11

Bilde av fasaden på Byggmakker Per Strand Tromsø

Byggmakker Per Strand Tromsø, Lagerbygg

Bilde av Workinnmarka Draugen

Workinmarka Draugen Tromsø

Bilde av Strandkanten B5-K11 under oppføring

Strandkanten B5 og K11

Bilde av fasaden på Kvamstykket barnehage

Kvamstykket barnehage

Bilde av inngangen til Veitasenteret

Amfi Veita Tromsø

Bilde av Realfagbygget ved UiT

Universitetet i Tromsø, realfagbygget

Bilde av Myrheim II borettslag

Myrheim II borettslag Tromsø

Bilde av Hotell With i Tromsø sentrum

Hotell With, Tromsø

Bilde av næringsbygg i Evjenvegen 134

Evjenvegen 134 AS, Tomasjord

Bilde av boliger i Finnhvalveien 20

Finnhvalveien 20, kommunale boliger

Bilde av På første rad II borettslag

«På første rad II» borettslag Strandkanten

Bilde av OTD borettslag

«OTD» borettslag Strandkanten

Bilde av Nærheten borettslag

«Nærheten» borettslag Strandkanten

«Bo sammen» borettslag Storelva

Bilde av På første rad borettslag

«På første rad»

Bilde av utsiden av Troms Kraft

Troms Kraft

Bilde av Øvre Malmveien borettslag

Øvre Malmveien borettslag