NT Entreprenør AS

Ikon tekstbryter

NT Entreprenør AS er stiftet juni 1989. Selskapet driver entreprenørvirksomhet/byggmester, og oppføring og renovering av alle typer bygg (bolig, næring, offentlige).

Noe du lurer på?
Ta kontakt med oss.

Bilde av NT Entreprenørs skilt som henger på fasaden av dere lokaler i Tromsø

Om NT

Ikon tekstbryter

NT Entreprenør AS er stiftet juni 1989. Selskapet driver entreprenørvirksomhet med oppføring og renovering av alle typer bygg (bolig, næring, offentlige).

Selskapet har egen tømrer- og betongavdeling. Selskapet utfører både hoved- og delentrepriser for byggherre, hovedsakelig i Tromsø kommune, men også prosjekter i nærliggende områder/nabokommuner.

Selskapet er godkjent med ansvarsett, registrert byggmesterfirma og medlem av NHO og Opplæringskontoret for byggfag (lærlingeordning) i Nord-Hålogaland. Selskapet sysselsetter ca 50 ansatte, herav tømrere, betongarbeidere, lærlinger, funksjonærer og administrativt personell.

NT Entreprenør AS har i de siste år ligget på en omsetning rundt 100.000.000,- NOK med en kraftig økning i 2017 på litt over 200.000.000,- NOK.

Våre verdier

Ikon tekstbryter
Bilde av mann som signerer dokumenter

Pålitelighet.

Pålitelighet er en viktig kjerneverdi for NT Entreprenør. Verdien betyr for oss at vi konsekvent skal oppfylle våre forpliktelser. For NT handler pålitelighet om å alltid levere i tråd med avtaler, standarder og kravspesifikasjoner som er fastsatt i kontrakten.

Vi ønsker at denne verdien skal hjelpe oss å bygge tillit hos kunder og samarbeidspartnere, og trygge en bærekraftig vekst for selskapet.
NT Entreprenørs omdømme har blitt bygd opp gjennom i 30 år, og har ambisjoner om å være her i 100 år til. Da må vi være til å stole på.

Gjør vi en en feil, så kommer vi og ordner opp.
Pålitelighet spiller en rolle internt i bedriften, i samspillet mellom kollegaer. Pålitelighet er avgjørende for et sunt arbeidsmiljø. Vi skal møte, og helst overgå forventningene til hverandre. Det gir økt effektivitet, mindre stress og bedre atmosfære.

Bilde av mann som jobber i en stor hall

Kvalitet.

Kvalitet er en bærende verdi for NT Entreprenør.

NT prioriterer arbeidskraft med fagbrev innen betong og- tømrerfaget, i tillegg til ingeniørkompetanse på riktig nivå. Dette sikrer at arbeidet utføres ordentlig, og møter standarder og forventninger.

Gjennom opplæring, videreutdanning og faglig utvikling, legger NT til rette for kontinuerlig forbedring og kompetanseheving blant de ansatte. Verdien kvalitet hjelper oss å sørge for at prosjekter blir gjennomført med presisjon og ekspertise, og at vi hele tiden beveger oss mot å bli bedre.

Bilde av en arbeidshjelp som ligger på bakken

Solid.

NT Entreprenør skal være en solid bedrift. Verdien handler derfor om NTs holdning til ledelse og selskapets framtid. Alt overskudd føres tilbake til selskapet, slik at vi skal kunne utvikle bedriften stabilt og bærekraftig. Gjennom ansvarlig økonomisk tilnærming kan bedriften stå støtt, selv gjennom utfordrende tider. Dette skaper trygghet for alle ansatte.

NT har langt over 500 års byggmesterkompetanse innafor veggene. Vi satser på kompetanse, og arbeidsmiljø, fordi vi ønsker at folk skal trives og bli værende.

Vår historie

Ikon tekstbryter

NT Entreprenør AS ble stiftet i 1989 av tømrer Ivar Eliassen og byggmester Kjell Nilsen. Bedriften var fra begynnelsen en byggmesterforretning med 5 ansatte som hovedsakelig drev med boligproduksjon i privatmarkedet. Kort tid etter oppstarten falt bunnen ut av boligmarkedet og aktiviteten ble flyttet over rehabilitering i proffmarkedet. Utover på 90-tallet økte aktiviteten og nybygg til det offentlige ble en større del av omsetningen i form av skoler, barnehager og administrasjonsbygg.

Markedstilpasningen til stadig større oppgaver mot slutten av 90-tallet gjorde at bedriften utviklet sin kompetanse så vel som sin kapasitet. Dette foregikk ofte i samarbeid både lokale bedrifter så vel som med større nasjonale aktører. Alt av tømrer- og snekkerarbeider på Polarmiljøsenteret og Polaria er i så måte en milepæl som brakte bedriften inn i større totalentrepriser i Tromsø og på Svalbard. Her kan nevnes Den Norske Forskningsstasjonen i NY-Ålesund i 2002 og 95 stk Ungdomsboliger til Bo-Nord i Tromsø i 1999-2002.

Bedriften var i et samarbeid med Veidekke ASA en sentral aktør i utbyggingen av Strandkanten bydel i Tromsø i perioden 2001 til 2008. Det ble produsert ca 350 boliger. Samarbeidet førte også til en inntreden i eiendomsmarkedet med etableringen av Nord-Tre Eiendom AS i 2001. Dette ti-året var preget av stor boligproduksjon. På Storelva på Kvaløya ble det bygget ca 70 boliger. I Hamna og på Bergli har vi bygget ca 100 boliger.

Totalt har NT Entreprenør AS bygget ca 1000 boliger siden oppstarten i 1989.
Opplæring av egne ansatte har vært en viktig oppgave for bedriften og gjennom lærlingeordningen er det ført frem et hundretalls lærlinger til svennebrev i tømrerfaget og fagbrev i betongfaget. Bedriften har også utdannet flere byggmestre og fagskoleingeniører. Bedriftens ansatte er dens viktigste ressurs og det er flere medarbeidere som begynte som lærlinger som i dag er anleggsledere og prosjektledere.
Våre prosjekter utføres utelukkende i totalentrepriser med egne ressurser for betong- og tømrerfagene.

Bedriften fremstår i dag som en allsidig totalentreprenør som bygger nye boliger, næringsbygg, skoler, barnehager og andre bygg til private og det offentlige. Vi påtar oss også større rehabiliteringsoppdrag.

NT Entreprenør AS har i jubileumsåret ca 50 ansatte og omsetter årlig for ca 140 mill.

NT Eiendom AS er et eiendomsselskap som regulerer og utvikler i hovedsak boligområder og har i dag i samarbeid med andre aktører en boligportefølje på ca 900-1000 boliger for produksjon i årene som kommer. Selskapet har to medarbeidere.

NT Entreprenør AS ble stiftet i 1989 av tømrer Ivar Eliassen og byggmester Kjell Nilsen. Bedriften var fra begynnelsen en byggmesterforretning med 5 ansatte som hovedsakelig drev med boligproduksjon i privatmarkedet. Kort tid etter oppstarten falt bunnen ut av boligmarkedet og aktiviteten ble flyttet over rehabilitering i proffmarkedet. Utover på 90-tallet økte aktiviteten og nybygg til det offentlige ble en større del av omsetningen i form av skoler, barnehager og administrasjonsbygg.

Markedstilpasningen til stadig større oppgaver mot slutten av 90-tallet gjorde at bedriften utviklet sin kompetanse så vel som sin kapasitet. Dette foregikk ofte i samarbeid både lokale bedrifter så vel som med større nasjonale aktører. Alt av tømrer- og snekkerarbeider på Polarmiljøsenteret og Polaria er i så måte en milepæl som brakte bedriften inn i større totalentrepriser i Tromsø og på Svalbard. Her kan nevnes Den Norske Forskningsstasjonen i NY-Ålesund i 2002 og 95 stk Ungdomsboliger til Bo-Nord i Tromsø i 1999-2002.

Bedriften var i et samarbeid med Veidekke ASA en sentral aktør i utbyggingen av Strandkanten bydel i Tromsø i perioden 2001 til 2008. Det ble produsert ca 350 boliger. Samarbeidet førte også til en inntreden i eiendomsmarkedet med etableringen av Nord-Tre Eiendom AS i 2001. Dette ti-året var preget av stor boligproduksjon. På Storelva på Kvaløya ble det bygget ca 70 boliger. I Hamna og på Bergli har vi bygget ca 100 boliger. 

Totalt har NT Entreprenør AS bygget ca 1000 boliger siden oppstarten i 1989.
Opplæring av egne ansatte har vært en viktig oppgave for bedriften og gjennom lærlingeordningen er det ført frem et hundretalls lærlinger til svennebrev i tømrerfaget og fagbrev i betongfaget. Bedriften har også utdannet flere byggmestre og fagskoleingeniører. Bedriftens ansatte er dens viktigste ressurs og det er flere medarbeidere som begynte som lærlinger som i dag er anleggsledere og prosjektledere.
Våre prosjekter utføres utelukkende i totalentrepriser med egne ressurser for betong- og tømrerfagene.

Bedriften fremstår i dag som en allsidig totalentreprenør som bygger nye boliger, næringsbygg, skoler, barnehager og andre bygg til private og det offentlige. Vi påtar oss også større rehabiliteringsoppdrag.

NT Entreprenør AS har i jubileumsåret ca 50 ansatte og omsetter årlig for ca 140 mill.

NT Eiendom AS er et eiendomsselskap som regulerer og utvikler i hovedsak boligområder og har i dag i samarbeid med andre aktører en boligportefølje på ca 900-1000 boliger for produksjon i årene som kommer. Selskapet har to medarbeidere.

Konsernet

Ikon tekstbryter
NT Entreprenør logo

NT Entreprenør AS

Selskapet driver med entreprenør-virksomhet, hovedsakelig større oppdrag innen vedlikehold og oppføring av alle typer bygg (bolig, næring og offentlige bygg).selskapet er en del av NT Gruppen (konsern) sammen med NT Eiendom AS og NT Byggservice AS.

NT Entreprenør logo

NT Eiendom AS

NT Eiendom AS er et eiendomsselskap som i hovedsak regulerer og utvikler boligområder. De har i samarbeid med andre aktører en boligportefølje på ca 900-1000 boliger for produksjon i årene som kommer. Selskapet har to medarbeidere og eies av NT Entreprenør AS.

Forside

NT Byggservice AS

NT Byggservice AS utfører små og store jobber inne oppussing og renovering, både inne og ute. Ønsker du et tilbygg hjelper vi deg med det også

Åpenhetsloven

«Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget. Den trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi i NT Entreprenør AS har allerede i lang tid hatt fokus på å bruke seriøse aktører som leverandører. Dette både for å sikre kvalitet på de produkter og tjenester vi kjøper og at vi sikrer at disse varer og tjenester er kommet til oss på et bærekraftig og godt etisk og moralsk grunnlag.
For å sikre at vi har gode nok rutiner for dette velger vi å benytte BNLs «veileder for valg av seriøse bedrifter» som rutine for valg av leverandører.»